توسط مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

کوروناویروس سندروم تنفسی خاورمیانه

کوروناویروس سندروم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) به‌عنوان عامل ایجاد عفونت شدید دستگاه تنفسی تحتانی در انسان، یک تهدید جهانی مخصوصاً در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس محسوب می­شود. از زمان کشف این ویروس در سال 2012، بیش از 1800 نفر در 27 کشور جهان تحت تأثیر عفونت ناشی از این ویروس قرارگرفته‌اند که از این تعداد، بیش از 600 مورد مرگ گزارش‌شده است. نرخ مرگ‌ومیر ویروس MERS (مرس) در مقایسه با ویروس SARS (سارس)، بیشتر است (40 درصد در مقابل 10 درصد) و این نرخ به‌خصوص در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بالاتر است. اکثر موارد مرس(بیش از 85 درصد) که تاکنون گزارش‌شده است، سابقه اقامت یا مسافرت به کشورهای خاورمیانه را داشته‌اند. به‌احتمال‌زیاد، شتر به‌عنوان یک میزبان حد واسط برای این ویروس محسوب می‌شود. خصوصیات بالینی عفونت مرس متفاوت بوده و طیفی از عفونت بدون علامت یا ملایم تا سندروم تنفسی حاد و نارسایی در چندین ارگان را در بر می­گیرد و به‌خصوص در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند به مرگ منتهی شود. داروی خاصی جهت درمان عفونت مرس وجود ندارد و جهت جلوگیری از انتشار این ویروس در مراکز مراقبتی بهداشتی، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و کنترلی است. در مطالعه حاضر، به‌طور مختصر به بررسی آخرین اطلاعات در مورد اپیدمیولوژی، خصوصیات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از این عفونت می‌پردازیم.

توسط مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

مطالعه اثرضد میکروبی آمیکاسین محصورشده

زمینه و اهداف: آمیکاسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که علیه طیف گسترده‌ای از باکتری‌ها تجویز می‌گردد. موارد محدودکننده استفاده از این دارو شامل؛ خطر مقاومت میکروبی نسبت به آن، سمیت و نیمه‌عمر کوتاه در بدن می‌باشد. یک استراتژی غلبه بر این مشکل استفاده از فناوری نانو است که می‌تواند به توسعه سیستم‌های دارورسانی کمک کنداین مطالعه در سال 1394 با هدف ارزیابی توانایی استفاده از نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا در بهبود بخشیدن  فرمولاسیون سنتی آمیکاسین انجام شد.

مواد و روش کار: SBA15 با استفاده از روش هیدروترمال سنتز شد. سینتیک رهایش دارو از نانو حامل، در 37 درجه سلسیوس بررسی شد. فعالیت ضد میکروبی فرمولاسیون‌ها بوسیله روش انتشار دیسک و  آزمون رقت در براث روی نمونه‌های باکتریایی انجام شد.

یافته‌ها: SBA-15 با آرایش شش ضلعی و قطر منافذ 100-5 نانومتر، قادر به محصورسازی 47٪ آمیکاسین بود. سینتیک رهایش دارو در pH (5، 7/4 و 8/9) نشان داد، در 24 ساعت اول به ترتیب، 10%، 34/54% و 69% آمیکاسین از نانو حامل منتشر شد. MIC آمیکاسین و آمیکاسین@ SBA-15  برای استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 1/66، 13/29 و برای سودوموناس آئروژینوزا 3/32، 26/59 میکروگرم در میلی‌لیتر بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از پایداری آمیکاسین پس از محصورسازی و ظرفیت بالای SBA-15 در کنترل رهایش دارو در محیط اسیدی معده تا قلیائی روده دارد که امیدواری‌هایی را در ارائه فرمولاسیون خوراکی این دارو ایجاد نموده است.